Archive for: noiembrie 17th, 2013

Forumul eficienţa energetică în România (15 noiembrie 2013) – Institutul Bancar Român

Intervenţia eurodeputatului Victor Boştinaru este disponibilă mai jos:

Victor Boştinaru – MEP argues that although far from being a panacea for the problems that Romania will face in the following years regarding its efficient use of energy, the new Cohesion Policy could bring a massive improvement in addressing the fundamental issues of energy saving, lower emissions and the use of renewable energies. Moreover, the use of the Cohesion Fund for both the thermal rehabilitation of public buildings and in the housing sector, as well as the insertion in the investment priorities of support for high efficiency district heating and cogeneration of heat and power will help create new jobs in the construction sector, will strengthen the economy in the long run and will help lower the energy bills of our citizens through more efficient use of heating and energy infrastructure.

Politica de Coeziune este una dintre cele mai de succes politici europene care a încercat, chiar de la momentul implementării sale, să reducă disparităţile şi deacalajele de dezvoltare dintre diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană este conştientă de faptul că, pentru a beneficia pe deplin de o piaţă unică largă este necesar să se permită acestor regiuni rămase în urmă să-şi crească nivelul lor de dezvoltare. Economia europeană, însă, nu este argumentul exclusiv pentru Politica de Coeziune. Un anumit grad de omogenitate în dezvoltare este unul din drepturile pe care le promovăm pentru cetăţenii noştri, împreună cu celelalte principii de bază ale Uniunii. Un echilibru în veniturile populaţiei şi costurile traiului decent, de zi cu zi, nu este un deziderat dictat de vreo doctrină politică, ci este însuşi obiectivul pe care ni l-am asumat şi pentru care luptăm în Parlamentul European.

Atenţia acordată eficienţei energetice şi energiei obţinute din surse regenerabile este fundamentală în poziţia Parlamentului European şi implicit a mea, fapt fiind evidenţiat de încercarea de a dubla eforturile în anumite sectoare cheie prin intermediul unui sprijin comun din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC). Această abordare multi-fond este esenţială, din moment ce, proiectele integrate sunt singura posibilitate pentru utilizarea eficientă a resurselor disponibile. În tot acest timp, trebuie să existe o strategie în spatele utilizării fondurilor europene pentru eficienţa energetică cu obiective şi mijloace foarte clare de atingere a acestor scopuri. De asemenea, trebuie să existe o coordonare între mijloacele de sprijinire a diferitelor tipuri de energie (solară, eoliană etc.), precum şi o coordonare între nivelul regional şi nivelul naţional.

Sintetizând, principalele modificări în abordarea Fondului de Coeziune constau în:

  1. Utilizarea Fondului de Coeziune pentru anveloparea clădirilor. Împreună cu FEDR, autorităţile locale vor putea utiliza fondurile europene pentru reabilitarea termică a locuinţelor.
  2. Totodată însă va fi posibilă utilizarea FC pentru reţelele de distribuţie şi transport ale energiei, care până acum puneau mari probleme şi care sunt sursa celor mai mari pierderi în sistem.
  3. Autorităţile locale vor putea reabilita sau construi centrale termice de cartier care se bazează pe principiul co-generării. Tot ceea ce este sub 20 MW este eligibil în proporţie de 85% cu condiţia să fie co-generare, să producă deci căldură şi de asemenea energie electrică. Dacă se va opta pentru folosirea sistemelor de înaltă eficienţă din generaţia a treia, care produc energie electrică, căldură şi aer rece, se va obţine de asemenea sprijin necondiţionat, iar aici nu mai este vorba de limitarea de până la 20 MW. Tot ceea ce depăşeşte această valoare este eligibil pentru finanţare din FC cu excepţia cazanului de ardere. Altfel ar fi fost afectat sistemul ETS (sistemul de tranzacţionare a emisiilor).
  4. Am mai introdus un capitol substanţial care se referă la utilizarea resurselor din Fondul European pentru Dezvoltarea Regională şi Fondul de Coeziune pentru energii regenerabile.
  5. Am alocat o atenţie specială creşterii capacităţii administrative şi instituţionale fără de care această politică importantă, dar complexă, rămâne doar o promisiune.
  6. Este garantat din acest moment ca, prin sistemul multi-fond să putem elabora chiar din faza aceasta proiecte, care mai apoi, de la 1 ianuarie 2014 să fie eligibile de către Autorităţile de Management naţionale.
  7. S-a obţinut de asemenea un progres substanţial în procesul de simplificare în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, atât prin Regulamentul General, cât şi prin Regulamentele Specifice.

http://victorbostinaru.ro/wp-content/uploads/2013/11/EficientaEnergetica1511201304-VictorBostinaru.jpg