why does ativan make me so tired buy ativan online can ativan be used for seizures

ambien mouth spray buy ambien 20 mg of ambien too much

valium toddlers buy valium online purchase diazepam Rochester

typical dose tramadol buy tramadol online will tramadol test positive for oxycodone

ambien and breastfeeding zolpidem buy ambien online ambien online Pearland

valium herb interactions buy valium purchase valium Nebraska

tramadol hcl for humans buy tramadol online tramadol causing diarrhea

can u take xanax with molly online xanax can you inject xanax bluelight

how long does it take xanax to work on a dog xanax online roche 2 xanax

valium afbouwen diazepam 5mg is it ok to drink with valium>

Archive for: aprilie 21st, 2017

Investiţiile în învăţământ, una dintre priorităţile administraţiei actuale

Una dintre promisiunile administraţiei locale este direcţionarea investiţiilor publice către învăţământ. Acest lucru a fost reconfirmat şi în proiectarea bugetului local pentru anul 2017, dar se pare că investiile vor demara în vara.
Una dintre ideeile de baza pe care se axează administraţia publică din Calafat este dezvoltarea bazelor sportive ale instituţiilor de învăţământ local şi astfel se poate spune că din vara, vom asista la renovararea şi dezvoltarea unor terenuri pentru oferirea suportului sportiv dar şi a performanţei în această ramură.
În vara sunt aşteptate o serie de lucrări publice care să înlesnească accesul tinerilor către sport, către o viaţă sănătoasă şi o dezvoltare armonioasă. Mai mult, adimistratia locală doreşte să refacă sisteme de antrenamente pe diferite ramuri sportive care să genereze perfomanţă.
Este de menţionat faptul că aceste baze sportive sunt uitate de municipalitate şi suferă degradări de la an la an, dar, în acest an şi cu suportul consilierului pe probleme de învăţământ, domnul Bora Dan, problemele reale ale învăţământului şi relaţia cu administraţia locală vor fi gestionate cu seriozitate şi în interesul calafetenilor.
Vom reveni cu amănunte despre demararea lucrărilor şi despsre proiectele de rafacere a zonelor sportive.