tramadol not working for my dog buy tramadol online no prescription tramadol canada controlled

can ambien be sold on the street ambien price order ambien Springfield

valium and alcohol sleep buy valium online cheap savella and valium

is alprazolam xanax a narcotic generic xanax cialis with xanax

ambien age limit buy zolpidem online ambien half life side effects

buy retin a gel 0.01 buy retin a online buy retin a ireland

can you get high off phentermine hydrochloride 37.5 mg buy phentermine difference between phentermine pills

alcohol and 50 mg tramadol tramadol overnight shipping carbamazepina y tramadol

how much valium to take before dental appointment buy diazepam online 10mg valium uses

is ambien anticholinergic buy ambien ambien Fort Collins>

Primarii din oraşele cu zone defavorizate pot obţine 4 milioane de euro de la UE pentru dezvoltare

Comisia Europeană a lansat un nou program de finanţare pentru România, prin care atât cetăţenii din zonele rurale şi din oraşele mici, cât şi cei din oraşele cu peste 20.000 de locuitori, care trăiesc în zone defavorizate, pot obţine finanţare de până la 4 milioane de euro pentru reintegrarea socială a comunităţilor marginalizate, sprijinirea formării profesionale şi a educaţiei, dar şi pentru alte proiecte care să îi ajute să se dezvolte, a declarat Remus Trandafir, consilier în cadrul Ministerului Fon­durilor Europene.

„Nu este ceva nou pentru România. În perioada 2007-2013 a mai existat un program similar, de finanţare a grupurilor de acţiune locală. Acum am lansat prima etapă din cadrul acestui tip de programe. Este etapa în care autorităţile locale pot depune cereri de finanţare”.

Pentru a beneficia de aceste fonduri, primarul unui oraş trebuie să verifice dacă se încadrează în cadrul legislativ impus de UE şi să identifice, în primul rând, o comunitate marginalizată de pe teritoriul pe care îl administrează.

„În acest sens au fost publicate două atlasuri cu zonele marginalizate din ţară, stabilite pornind de la câteva criterii, precum integrarea socială, nivelul de educaţie sau gradul de locuire a zonei. Un oraş nu poate să participe cu întreaga lui suprafaţă, ci primarii trebuie să aleagă una sau mai multe zone pentru care depun cerere de finaţare”.

Image result for fonduri europene

Comments are closed.