tramadol great feeling tramadol 50mg can i drink a beer while taking tramadol

closest muscle relaxer to soma order soma moevenpick resort soma bay recensioni

ambien makes me eat buy ambien online how to freebase ambien

is valium used for panic attacks diazepam 5mg valium high 5 mg

diazepam and xanax the same generic xanax books on xanax

xanax calm nerves buy xanax how long does .25mg xanax work

que funcion cumple el soma en un mundo feliz order soma klonopin mixed with soma

signs of being addicted to ambien buy ambien online ambien melatonin together

zithromax c difficile buy zithromax online zithromax antibiotico pediatrico

can i take phentermine and claritin phentermine 37.5mg how to keep weight off after stopping phentermine

Strategia Dunării, calea prin care turismul din România se poate dezvolta

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, din 2008 şi s-a dezvoltat ca un un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării. Acesta are ca scop dezvoltarea economică şi socială a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE.

La Strategia Dunării participă paisprezece state:nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

Dacă regula de bază a Strategiei Dunării, la momentul lansării, a fost ca acest mecanism să funcţioneze fără instituţii, fără fonduri proprii şi fără legislaţie specifică, acum s-a trecut la un alt nivel: au fost create oportunităţi de finanţare a proiectelor comune ţărilor partenere. În baza propunerii Comisiei Europene de modificare a geografiei programelor de cooperare transnaţională pentru perioada 2014- 2020, a fost elaborat Programul Transnaţional Dunărea. România participă cu tot teritoriul în cadrul acestui program, care are drept scop finanţarea proiecte implementate intr-un parteneriat transnaţional extins, având ca obiectiv îmbunătăţirea politicilor publice şi a cooperării instituţionale în domeniile prioritare stabilite de către statele participante, în acord cu obiectivele Strategiei UE 2020 şi SUERD.

România, ca ţară membră SUERD, şi-a propus să fructifice această oportunitate, iar Ministerul Turismului, chiar dacă nu este gestionarul acestui program la nivel naţional, se va implica activ în identificarea celor mai bune proiecte publice propuse spre finanţare. În acest sens, potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Turismului va avea o serie de discuţii cu autorităţile şi instituţiile publice centrale, regionale şi locale, universităţi, institute de cercetare, ONG-uri şi alte organizaţii din mediul public şi privat (potenţiali beneficiari) care participă la consultările realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Naţională şi Punct Naţional de Contact, în vederea lansării celui de-al doilea apel de proiecte pe Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020.

Potrivit aceluiaşi comunicat, suma de circa 60 de milioane de euro aflate la dispoziţia României prin acest program poate susţine investiţii care să aducă creştere economică, prin valorificarea uriaşului potenţial turistic naţional.

Pe lângă Programul de Cooperare Transnaţional Dunărea care poate contribui major la dezvoltarea turistică a României, Ministerul va identifica, împreună cu autorităţile publice din ariile riverane Dunării, oportunităţile de accesare a fondurilor europene disponibile prin Programul Operaţional Regional, relevante pentru SUERD, care vizează revitalizarea urbană, patrimoniu cultural, infrastructura rutieră de drumuri judeţene şi turism.

Comments are closed.