soma sf food truck cheap soma calcule a soma de tres numeros consecutivos

can dogs be allergic to tramadol tramadol 50 mg why use tramadol

does valium help suboxone withdrawal buy valium online how many mg is a green valium

taking suboxone and valium valium 10 mg order diazepam Arizona

ambien only works 4 hours ambien without prescription navy seals take ambien

which is stronger xanax or zoloft buy xanax xanax w depresji

st john's wort drug interactions ativan ativan for anxiety klonopin high vs ativan high

stopping the use of ambien ambien price buy ambien Chattanooga

trilha sonora do filme a soma de todos os medos buy soma online soma the gambia

tramadol causes constipation buy tramadol no prescription clinical uses of tramadol>

Investiţiile în învăţământ, una dintre priorităţile administraţiei actuale

Una dintre promisiunile administraţiei locale este direcţionarea investiţiilor publice către învăţământ. Acest lucru a fost reconfirmat şi în proiectarea bugetului local pentru anul 2017, dar se pare că investiile vor demara în vara.
Una dintre ideeile de baza pe care se axează administraţia publică din Calafat este dezvoltarea bazelor sportive ale instituţiilor de învăţământ local şi astfel se poate spune că din vara, vom asista la renovararea şi dezvoltarea unor terenuri pentru oferirea suportului sportiv dar şi a performanţei în această ramură.
În vara sunt aşteptate o serie de lucrări publice care să înlesnească accesul tinerilor către sport, către o viaţă sănătoasă şi o dezvoltare armonioasă. Mai mult, adimistratia locală doreşte să refacă sisteme de antrenamente pe diferite ramuri sportive care să genereze perfomanţă.
Este de menţionat faptul că aceste baze sportive sunt uitate de municipalitate şi suferă degradări de la an la an, dar, în acest an şi cu suportul consilierului pe probleme de învăţământ, domnul Bora Dan, problemele reale ale învăţământului şi relaţia cu administraţia locală vor fi gestionate cu seriozitate şi în interesul calafetenilor.
Vom reveni cu amănunte despre demararea lucrărilor şi despsre proiectele de rafacere a zonelor sportive.

Comments are closed.