can i take tylenol and ambien together buy ambien online vicodin ambien combination

a soma de todos os números primos que são divisores de 30 buy soma soma faciası vikipedi

10mg ambien and 2 beers ambien pill headache ambien withdrawal

diazepam online Winston–Salem buy valium online cat dose of valium

is xanax prescribed for insomnia buy xanax is it hard to wake up after taking xanax

.5 xanax vs 1mg klonopin xanax pills xanax boutons

order xanax Orlando buy xanax buspar is like xanax

can viagra and xanax be taken together generic xanax xanax for bpd

buy alprazolam online Fort Worth buy xanax xanax help heart palpitations

where to buy valium valium 5mg can u mix benadryl and valium

Investiţiile în învăţământ, una dintre priorităţile administraţiei actuale

Una dintre promisiunile administraţiei locale este direcţionarea investiţiilor publice către învăţământ. Acest lucru a fost reconfirmat şi în proiectarea bugetului local pentru anul 2017, dar se pare că investiile vor demara în vara.
Una dintre ideeile de baza pe care se axează administraţia publică din Calafat este dezvoltarea bazelor sportive ale instituţiilor de învăţământ local şi astfel se poate spune că din vara, vom asista la renovararea şi dezvoltarea unor terenuri pentru oferirea suportului sportiv dar şi a performanţei în această ramură.
În vara sunt aşteptate o serie de lucrări publice care să înlesnească accesul tinerilor către sport, către o viaţă sănătoasă şi o dezvoltare armonioasă. Mai mult, adimistratia locală doreşte să refacă sisteme de antrenamente pe diferite ramuri sportive care să genereze perfomanţă.
Este de menţionat faptul că aceste baze sportive sunt uitate de municipalitate şi suferă degradări de la an la an, dar, în acest an şi cu suportul consilierului pe probleme de învăţământ, domnul Bora Dan, problemele reale ale învăţământului şi relaţia cu administraţia locală vor fi gestionate cu seriozitate şi în interesul calafetenilor.
Vom reveni cu amănunte despre demararea lucrărilor şi despsre proiectele de rafacere a zonelor sportive.

Comments are closed.