can i take tylenol and ambien together buy ambien online vicodin ambien combination

a soma de todos os números primos que são divisores de 30 buy soma soma faciası vikipedi

10mg ambien and 2 beers ambien pill headache ambien withdrawal

diazepam online Winston–Salem buy valium online cat dose of valium

is xanax prescribed for insomnia buy xanax is it hard to wake up after taking xanax

.5 xanax vs 1mg klonopin xanax pills xanax boutons

order xanax Orlando buy xanax buspar is like xanax

can viagra and xanax be taken together generic xanax xanax for bpd

buy alprazolam online Fort Worth buy xanax xanax help heart palpitations

where to buy valium valium 5mg can u mix benadryl and valium

Institut de cercetare: Dezvoltarea Bulgariei este cu 14 ani in urma Romaniei!

Open Institute Sofia a calculat cât de repede indicatorul PIB pe locuitor al țărilor din Europa Centrală și de Est va ajunge la 90% din media UE. Surprizele nu lipsesc.

Țările Europei Centrale și de Est (ECE), membre UE, vor avea de așteptat până la 24 de ani pentru a ajunge din urmă media UE la capitolul Produs Intern Brut pe locuitor, potrivit unei analize a Open Institute Sofia.

Analiza este centrată pe Bulgaria însă nu lipsesc referirile la celelate țări UE din regiune. Cel mai mult va avea de așteptat Bulgaria, cu un orizont de 24 de ani până la atingerea unui prag de 90% din media UE.

Serbia și Albania vor trebui să aștepte până în 2100 pentru a atinge pragul de 90%. Țara aflată în poziția cea mai bună este Cehia care a atins deja 90% din media UE. Cu zece ani care o despart de pragul de 90% din media PIB pe locuitor a UE, România este în urma Sloveniei (3 ani), Lituaniei (7 ani) și a Slovaciei ( 8 ani) însă, surpriză, înaintea Letoniei și Poloniei (12 ani), Estoniei (16 ani), Ungariei (17 ani), Croației (23 de ani) și Bulgariei (24 de ani).

Comments are closed.