meaning of valium in urdu diazepam 5mg xanax valium interaction

what happens when you stop taking ambien ambien without prescription ambien stomach ulcers

taking suboxone and valium valium 10 mg order diazepam Arizona

ambien and stay awake buy ambien online zolpidem buy Fontana

does valium help suboxone withdrawal buy valium online how many mg is a green valium

como fazer auto soma excel buy soma best hotel soma bay

what's the best way to get prescribed xanax buy xanax can xanax cause leg pain

ambien antacids buy ambien online ambien dependence addiction

the effect of tramadol in pregnancy tramadol 50 mg tramadol jeuk

what happens to out of date tramadol buy tramadol online tramadol vademecum veterinaria

Institut de cercetare: Dezvoltarea Bulgariei este cu 14 ani in urma Romaniei!

Open Institute Sofia a calculat cât de repede indicatorul PIB pe locuitor al țărilor din Europa Centrală și de Est va ajunge la 90% din media UE. Surprizele nu lipsesc.

Țările Europei Centrale și de Est (ECE), membre UE, vor avea de așteptat până la 24 de ani pentru a ajunge din urmă media UE la capitolul Produs Intern Brut pe locuitor, potrivit unei analize a Open Institute Sofia.

Analiza este centrată pe Bulgaria însă nu lipsesc referirile la celelate țări UE din regiune. Cel mai mult va avea de așteptat Bulgaria, cu un orizont de 24 de ani până la atingerea unui prag de 90% din media UE.

Serbia și Albania vor trebui să aștepte până în 2100 pentru a atinge pragul de 90%. Țara aflată în poziția cea mai bună este Cehia care a atins deja 90% din media UE. Cu zece ani care o despart de pragul de 90% din media PIB pe locuitor a UE, România este în urma Sloveniei (3 ani), Lituaniei (7 ani) și a Slovaciei ( 8 ani) însă, surpriză, înaintea Letoniei și Poloniei (12 ani), Estoniei (16 ani), Ungariei (17 ani), Croației (23 de ani) și Bulgariei (24 de ani).

Comments are closed.