valium and ativan conversion valium online ketamine valium combination

what happens when you stop taking ambien ambien without prescription ambien stomach ulcers

soma sonic bound soma carisoprodol como fazer a soma final do enem

does valium interact with ambien cheap valium valium how long in your system

what's the best way to get prescribed xanax buy xanax can xanax cause leg pain

can you take tramadol and sleeping pills together order tramadol tramadol price comparison

valium vicodin and alcohol diazepam 10mg order valium Visalia

valium drug monograph buy valium valium achat

doxylamine and ambien together order ambien online buy ambien online Clarksville

nsaid allergy tramadol buy tramadol online cod oramorph and tramadol together

Institut de cercetare: Dezvoltarea Bulgariei este cu 14 ani in urma Romaniei!

Open Institute Sofia a calculat cât de repede indicatorul PIB pe locuitor al țărilor din Europa Centrală și de Est va ajunge la 90% din media UE. Surprizele nu lipsesc.

Țările Europei Centrale și de Est (ECE), membre UE, vor avea de așteptat până la 24 de ani pentru a ajunge din urmă media UE la capitolul Produs Intern Brut pe locuitor, potrivit unei analize a Open Institute Sofia.

Analiza este centrată pe Bulgaria însă nu lipsesc referirile la celelate țări UE din regiune. Cel mai mult va avea de așteptat Bulgaria, cu un orizont de 24 de ani până la atingerea unui prag de 90% din media UE.

Serbia și Albania vor trebui să aștepte până în 2100 pentru a atinge pragul de 90%. Țara aflată în poziția cea mai bună este Cehia care a atins deja 90% din media UE. Cu zece ani care o despart de pragul de 90% din media PIB pe locuitor a UE, România este în urma Sloveniei (3 ani), Lituaniei (7 ani) și a Slovaciei ( 8 ani) însă, surpriză, înaintea Letoniei și Poloniei (12 ani), Estoniei (16 ani), Ungariei (17 ani), Croației (23 de ani) și Bulgariei (24 de ani).

Comments are closed.