get valium Louisville buy valium yellow 5 pill valium

erythromycin and ambien buy ambien what works better trazodone or ambien

xanax ambien zoloft buy ambien ambien cr vs lunesta

does xanax feel like valium diazepam 5mg valium cause headaches

ambien facial swelling buy ambien can you cut an ambien 12.5 in half

xanax in central america buy xanax xanax for flying phobia

safe purchase phentermine online buy phentermine online pros and cons of phentermine diet pills

valium injection concentration diazepam 5mg can you take dramamine and valium

tramadol wikipedia pl tramadol 50mg how many 50 mg tramadol to get high

ambien uti buy ambien ambien sleep tracker>

Tinerii social-democraţi calafeteni şi-au ales conducerea organizaţiei, în Conferinţa Municipală

TSD Calafat şi-a ales, Joi, 26.09.2013, conducerea organizaţiei, la conferinţa de alegeri participând in calitate de invitaţi, preşedintele PSD Calafat, dl.ing. Emil POPA, cât si reprezentanţi din cadrul conducerii organizaţiei judeţene, în persoana lui Florentin Tudor, preşedintele TSD Dolj si a lui Stelian Bărăgan, vicepreşedinte al TSD Dolj.

În prezenţa a peste 50 de tineri au fost alese organele statutare de conducere ale TSD Calafat, tânărul Cosmin Catrina fiind reconfirmat in funcţia de preşedinte al tinerilor social-democraţi calafeteni cu unanimitate de voturi.

În cuvântul de încheiere, preşedintele TSD Calafat a subliniat faptul că la fel ca şi până acum, organizaţia municipală de la Calafat se va implica activ in viata politică şi socială a comunităţii, iniţiind si sprijinind în acelaşi timp o serie proiecte menite să aducă tinerei generaţii o nouă si reală dimensiune a speranţei într-un viitor mai bun si sigur.

La final, tinerii social-democraţi şi-au desemnat delegaţii care vor participa la Conferinţa Judeteană de alegeri a TSD Dolj, care va avea loc la Segarcea în data de 10 a lunii octombrie.

Comments are closed.