risks of taking valium diazepam 5mg will 5mg valium get me high

obat ambien yang sudah parah ambien for sale moms who take ambien

get xanax Knoxville buy xanax online xanax street value .25

what is the medication valium used for buy valium no prescription how sleepy does valium make you

2089 v xanax buy alprazolam online is it ok to take two .25 mg xanax

tramadol dolor neuropatico tramadol 50 mg how to get off tramadol without withdrawal

calcule a soma dos doze primeiros termos da pg 1 3 buy soma matriz soma subtração

wal mart pharmacy ambien zolpidem 10 mg is it bad to take 20mg of ambien

formula soma varias celulas excel buy soma escola de música artes soma

tramadol wikipedia pl tramadol 50mg how many 50 mg tramadol to get high

Tinerii social-democraţi calafeteni şi-au ales conducerea organizaţiei, în Conferinţa Municipală

TSD Calafat şi-a ales, Joi, 26.09.2013, conducerea organizaţiei, la conferinţa de alegeri participând in calitate de invitaţi, preşedintele PSD Calafat, dl.ing. Emil POPA, cât si reprezentanţi din cadrul conducerii organizaţiei judeţene, în persoana lui Florentin Tudor, preşedintele TSD Dolj si a lui Stelian Bărăgan, vicepreşedinte al TSD Dolj.

În prezenţa a peste 50 de tineri au fost alese organele statutare de conducere ale TSD Calafat, tânărul Cosmin Catrina fiind reconfirmat in funcţia de preşedinte al tinerilor social-democraţi calafeteni cu unanimitate de voturi.

În cuvântul de încheiere, preşedintele TSD Calafat a subliniat faptul că la fel ca şi până acum, organizaţia municipală de la Calafat se va implica activ in viata politică şi socială a comunităţii, iniţiind si sprijinind în acelaşi timp o serie proiecte menite să aducă tinerei generaţii o nouă si reală dimensiune a speranţei într-un viitor mai bun si sigur.

La final, tinerii social-democraţi şi-au desemnat delegaţii care vor participa la Conferinţa Judeteană de alegeri a TSD Dolj, care va avea loc la Segarcea în data de 10 a lunii octombrie.

Comments are closed.