can a xanax kill a dog buy xanax xanax pregnancy 2011

para que sirve el tramadol hcl 50 mg tramadol no prescription order ultram South Carolina

is valium an antagonist diazepam 5mg does valium cause yeast infections

tramadol wirkt nicht bei zahnschmerzen buy tramadol online tramadol 50 mg with wellbutrin

valium online Albuquerque buy valium riesgos del valium

soma bay weather july soma online soma markt amstetten öffnungszeiten

dizzy on phentermine buy phentermine online what drug is phentermine like

can you mix hydroxyzine and tramadol tramadol 50mg tramadol drug induced lupus

how long does xanax stay in your blood and urine buy xanax online prendre 2 xanax

soma dos termos de uma pa exemplos soma online auto soma word 2003

Tinerii social-democraţi calafeteni şi-au ales conducerea organizaţiei, în Conferinţa Municipală

TSD Calafat şi-a ales, Joi, 26.09.2013, conducerea organizaţiei, la conferinţa de alegeri participând in calitate de invitaţi, preşedintele PSD Calafat, dl.ing. Emil POPA, cât si reprezentanţi din cadrul conducerii organizaţiei judeţene, în persoana lui Florentin Tudor, preşedintele TSD Dolj si a lui Stelian Bărăgan, vicepreşedinte al TSD Dolj.

În prezenţa a peste 50 de tineri au fost alese organele statutare de conducere ale TSD Calafat, tânărul Cosmin Catrina fiind reconfirmat in funcţia de preşedinte al tinerilor social-democraţi calafeteni cu unanimitate de voturi.

În cuvântul de încheiere, preşedintele TSD Calafat a subliniat faptul că la fel ca şi până acum, organizaţia municipală de la Calafat se va implica activ in viata politică şi socială a comunităţii, iniţiind si sprijinind în acelaşi timp o serie proiecte menite să aducă tinerei generaţii o nouă si reală dimensiune a speranţei într-un viitor mai bun si sigur.

La final, tinerii social-democraţi şi-au desemnat delegaţii care vor participa la Conferinţa Judeteană de alegeri a TSD Dolj, care va avea loc la Segarcea în data de 10 a lunii octombrie.

Comments are closed.