can taking xanax cause anxiety buy xanax does xanax potentiate gabapentin

tramadol reaction alcohol buy tramadol afraid to take tramadol

doctors that prescribe phentermine in wichita ks phentermine 37.5 mg taking phentermine for 6 months

how many ambien can you take in one day cheap ambien i cant sleep with ambien

ambien interaction with adderall ambien without prescription does ambien come in 5mg

valium for speech anxiety buy valium buy diazepam Naperville

hotel caribbean world soma bay utisci buy soma online soma 13. karaelmas festivali

tramadol and valium erowid tramadol online effects of mixing tramadol and alcohol

tramadol for achilles tendonitis tramadol 50 mg can you take tramadol after taking tylenol

buy carisoprodol online Grand Prairie buy soma kašika za soma

AL “Calafat” – implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR

GAL “Calafat” – implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR.
Sesiune de informare si consultare a parteneriatului public-privat, initiata de presedintele organizatiei, Mircea Guta:
1. – Situatia actuala a proiectelor depuse spre finantare in cadrul Apelului de selectie nr. 1/14.03.2013 lansat de GAL „Calafat”;
• Centralizatorul proiectelor depuse la GAL pe localitatii, masuri si sectoare (public, privat si civil)
• Informare detaliata privind depunerile pe sesiuni, la data de 20 sept. 2013;
• Situaţia proiectelor depuse de GAL ”Calafat” la APDRP Dolj.
2. – Informare privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL „Calafat”;
• Situatia la zi a solicitariilor scrise din teritoriu GAL, privind intentiile de depunere de proiecte, per masura, numar de proiecte si valoare care au fost luate in considerare la Modificare Strategiei de Dezvoltare Locala al Grupului de Actiune Locala Calafat
3. – Abordarea LEADER si constructia Strategiei GAL „Calafat”pe perioada 2014-2020

 

Lasă un răspuns