Archive for: iunie 2013

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Podul Calafat-Vidin – New Europe Bridge, o punte european? între România ?i Bulgaria (sintez?)

Podul Calafat – Vidin, care leag? România ?i Bulgaria peste Dun?re ?i care se va numi New Europe Bridge, a fost inaugurat vineri de premierii român ?i bulgar, Victor Ponta ?i Plamen Ore?arski, al?turi de comisarul european pentru politic? regional?, Johannes Hahn, cel care a monitorizat îndeaproape procesul de construc?ie.

Premierul Victor Ponta ?i-a exprimat speran?a c? Podul Calafat – Vidin î?i va dovedi utilitatea economic?, iar România ?i Bulgaria vor intra în curând în spa?iul Schengen astfel încât s? nu mai fie nevoie de puncte de frontier?. “Sunt foarte bucuros ?i foarte norocos s? fiu ast?zi aici. În 2000 de ani s-au f?cut trei poduri în zon?. E chiar un moment istoric. Podul acesta sigur c? a durat foarte mult pentru a fi construit. Sunt al ?aselea prim-ministru român de la Mugur Is?rescu pân? la inaugurarea podului, un pic cam mult”, a afirmat Victor Ponta, la ceremonia de inaugurare.

alternative text
El a ar?tat, în context, c? ?i în Bulgaria s-au schimbat multe, subliniind necesitatea ca de acum înainte autorit??ile de la Sofia ?i Bucure?ti s? lucreze împreun? la proiectele necesare celor dou? state. “În mod special a? dori s? mul?umesc comisarului european Johannes Hahn care cred c? a vizitat acest pod mai des decât orice prim-ministru român sau bulgar. Sunt foarte bucuros c?, în sfâr?it, îl vede realizat. S? încerc?m împreun? s? îmbun?t??im infrastructura din partea român? ?i bulgar? ?i s? ne gândim împreun? la alte proiecte”, a afirmat Ponta.

Comisarul european pentru politic? regional?, Johannes Hahn, a declarat c? începând de sâmb?t?, 15 iunie, se va putea circula pe Podul Calafat – Vidin ?i ?i-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de Guvernele României ?i Bulgariei în realizarea acestui important obiectiv. “A? vrea s? le mul?umesc Guvernelor bulgar ?i român pentru activitatea depus? în ultimii ani pentru finalizarea lucr?rilor la pod ?i pentru faptul c? au c?zut de acord s? înfiin?eze împreun? o societate mixt? care se va ocupa de între?inerea ?i gestionarea podului ?i de altfel se va putea circula pe pod începând chiar de mâine”, a spus Johannes Hahn.

Oficialul european a subliniat c? este cu adev?rat o pl?cere ?i o onoare deosebit? s? participe la inaugurarea final? a podului mai ales c? a vizitat de mai multe ori zona pentru a vedea la fa?a locului cum decurg lucr?rile de construc?ie. “Dl prim-ministru Ponta avea dreptate când a men?ionat c? am vizitat aceast? zon? de mai multe ori pentru c? am venit aici pentru accelerarea procesului de construc?ie ?i avea ?i sens ca mandatul de cinci ani al unui comisar european s? se încheie prin finalizarea acestei construc?ii”, a afirmat Hahn.

El ?i-a exprimat speran?a c? Podul Calafat – Vidin va avea o contribu?ie important? la cre?terea nivelului de trai al oamenilor din cele dou? zone din România ?i Bulgaria. “Podurile reprezint? ni?te leg?turi între oameni, iar în aceast? situa?ie acest pod va face leg?tura între dou? dintre cele mai s?race regiuni din Europa ?i sunt convins c? peste câ?iva ani vom vedea rezultatele pozitive ale acestei investi?ii, vom vedea ?i c? nivelul de trai din aceast? zon? va cre?te, la fel cum se va întâmpla ?i cu cooperarea dintre cele dou? ??ri, care cu siguran?? va fi din ce în ce mai înt?rit?, astfel încât s? se foloseasc? cu mai mult? u?urin?? oportunit??ile de dezvoltare”, a spus comisarul Hahn.

Pre?edintele Camerei Deputa?ilor, Valeriu Zgonea, a declarat c? Podul Calafat – Vidin este o investi?ie foarte important? pentru România, mai ales pentru Oltenia, pentru c? va influen?a dezvoltarea economic? în aceast? parte ??rii. “Este o investi?ie foarte important? pentru România, mai ales pentru jude?ul Dolj ?i întreaga Oltenie, pentru c? va influen?a dezvoltarea economic? în aceast? parte a ??rii. Investitorii vor fi mai interesa?i de zona noastr?. Trebuie rezolvat? în regim de urgen?? problema infrastructurii, drumul Calafat – Craiova ?i autostrada Craiova – Pite?ti, dar ?i leg?tura spre vestul ??rii. V? asigur c? to?i parlamentarii Doljului ne vom bate pentru asigurarea finan??rii în vederea moderniz?rii infrastructurii rutiere din zon?”, a afirmat Zgonea.

Circula?ia pe podul Calafat – Vidin va fi deschis? sâmb?t? diminea?a ?i exist? posibilitatea ca trecerea s? fie liber?, f?r? taxe, pân? pe 1 iulie, a anun?at ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu. “Circula?ia pe pod se poate deschide ?i ast?zi. Noi suntem preg?ti?i pentru a începe taxarea de ast?zi. Într-adev?r, s-a convenit cu partea bulgar? posibilitatea de a fi liber? trecerea pân? la 1 iulie”, a spus Fenechiu.

alternative text
În ceea ce prive?te nivelul taxelor, ?eful de la Transporturi a precizat c? s-a convenit s? fie acela?i ca în cazul podului de la Giurgiu. Din veniturile ob?inute din taxele percepute la trecerea podului, statul român va primi 17%, iar Bulgaria 83%, propor?ional cu investi?ia realizat? de fiecare ?ar? în parte.

Referitor la traficul care se va înregistra pe pod, ministrul Transporturilor a spus c? nu vrea s? fac? pronosticuri. “Dup? o anumit? perioad? vom putea face ni?te calcule ?i vom putea spune care este traficul. În momentul în care s-a decis înfiin?area acestui pod, cu siguran?? s-au f?cut ni?te calcule de trafic, dar au trecut 12 ani de atunci”, a ad?ugat ministrul Transporturilor. Totu?i, el a admis c? traficul se va împ?r?i între cele dou? poduri, respectiv Calafat – Vidin ?i Giurgiu – Ruse, dar ar fi logic ca pe podul de la Giurgiu circula?ia s? fie mai redus?. Totodat?, Relu Fenechiu a admis c? statul mai are datorii c?tre constructorul român al podului, dar din informa?iile pe care le de?ine sunt datorii mici.

Podul peste Dun?re Calafat – Vidin ar putea concura în viitor s? apar? pe una din bancnotele de euro, a declarat guvernatorul B?ncii Na?ionale a României, Mugur Is?rescu, prezent la inaugurarea obiectivului. “Pentru c? pe bancnotele de euro se folosesc poduri ca simbol al unit??ii europene, al comunic?rii, al solidarit??ii, cred c? ?i acest pod poate concura în viitor s? apar? pe una din bancnotele de euro”, a spus guvernatorul BNR, cel care a semnat în martie 2000, în calitate de ?ef al Guvernului, acordul româno-bulgar referitor la construirea unui nou pod mixt.

Is?rescu a subliniat c? la data la care s-a semnat contractul pentru construc?ia acestui pod spera ca acest obiectiv s? fie realizat mai repede, îns? s-a ar?tat impresionat de modul în care arat? Podul Calafat – Vidin, apreciind c? “efectiv, este un pod frumos”. “Acum pentru c? îl v?d finalizat, nu numai c? am bucurie, dar sunt impresionat de cum arat?. Este efectiv un pod frumos, un pod european, solid, eficient, care une?te dou? p?r?i ale Europei”, a accentuat guvernatorul BNR care ?i-a exprimat speran?a c? podul va reprezenta în continuare prietenia româno-bulgar? “într-o Europ? unit?”.

Premierul Bulgariei, Plamen Ore?arski, s-a declarat foarte bucuros de inaugurarea podului peste Dun?re de la Calafat – Vidin, dar în acela?i timp ?i-a exprimat regretul c? povestea acestui pod a fost atât de lung?. ”Am auzit c? românii au construit mai repede poduri peste Dun?re. Când a fost luat? decizia, eram ministru-adjunct al finan?elor ?i m? ocupam de structurarea finan??rii pentru pod, apoi, când au început lucr?rile de construc?ie, m-am ocupat tot de structurarea finan??rii ?i acum m? bucur c? o parte dintre probleme au fost rezolvate ?i nu m? mai ocup de finan?area proiectului”, a spus Ore?arski.

?eful Guvernului bulgar a subliniat c? podurile întotdeauna au fost un simbol al rela?iilor între oameni. “Sper foarte mult c? acest pod va contribui la dezvoltarea economic? a zonei ?i c? acest frumos obiectiv ne va face s? termin?m mai repede modernizarea celeilalte infrastructuri din zon?”, a ad?ugat Plamen Ore?arski.

Pre?edintele Parlamentului bulgar, Mihail Mikov, i-a felicitat pe to?i cei care au contribuit la realizarea noului obiectiv de infrastructur?. ”În sfâr?it, acest pod a devenit realitate, spun asta nu ca pre?edinte al Parlamentului bulgar, ci ca cet??ean al Vidinului. Acest pod nu numai c? îi leag? pe oamenii de pe cele dou? maluri ale Dun?rii, ci el îi leag? cu Europa. Prin acest pod, Vidinul devine un centru important de transporturi”, a punctat Mikov.

alternative text
Podul Calafat – Vidin, al doilea pod care leag? România de Bulgaria dup? Podul Giurgiu – Ruse, se va numi New Europe, dup? cum a anun?at premierul Victor Ponta. Podul, cofinan?at din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, este parte a coridorului paneuropean de transport care leag? ora?ul german Dresda de ora?ul Istanbul din Turcia. AGERPRES

Pod tehnic

Mugur Isarescu: Podul Calafat-Vidin ar putea concura in viitor sa apara pe una din bancnotele de euro

Podul peste Dunare Calafat-Vidin ar putea concura in viitor sa apara pe una din bancnotele de euro, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la inaugurarea obiectivului, relateaza Agerpres. “Pentru ca pe bancnotele de euro se folosesc poduri ca simbol al unitatii europene, al comunicarii, al solidaritatii, cred ca si acest pod poate concura in viitor sa apara pe una din bancnotele de euro”, a spus guvernatorul BNR, cel care a semnat in martie 2000, in calitate de sef al Guvernului, acordul romano-bulgar referitor la construirea unui nou pod mixt.

Guvernatorul BNR a subliniat ca in anul 2000, cand s-a semnat contractul pentru constructia acestui pod, spera ca acest obiectiv sa fie realizat mai repede.

“Nu atat de repede ca romanii, care au facut la 100 de kilometri de aici un pod in doi ani, dar oricum speram sa-l facem mai repede”, a precizat Isarescu.

Acesta s-a aratat impresionat de modul in care arata podul Calafat-Vidin, apreciind ca “efectiv, este un pod frumos”.

“Acum, pentru ca il vad finalizat, nu numai ca am bucurie, dar sunt impresionat de cum arata. Este efectiv un pod frumos, un pod european, solid, eficient, care uneste doua parti ale Europei”, a mentionat guvernatorul BNR.

In incheierea discursului sau, guvernatorul Bancii Centrale si-a exprimat speranta ca podul va reprezenta in continuare prietenia romano-bulgara “intr-o Europa unita”.

La negocierile acestui proiect au participat Emil Constantinescu, presedintele Romaniei din acea perioada si omologul bulgar, Peter Stoianov, dar si premierii si ministrii de externe din cele doua tari.

Potrivit Ministerului Transporturilor, podul dintre Calafat si Vidin, cofinantat din Fondul de Coeziune al UE, este parte a coridorului paneuropean de transport care leaga orasul german Dresda de orasul Istanbul din Turcia.

Podul are o lungime de aproximativ doi kilometri, patru benzi rutiere – doua pe fiecare sens (3,75 m latime), linie simpla de cale ferata, doua trotuare si o pista pentru biciclisti. Din punct de vedere tehnic, pe sectorul rutier s-au executat lucrari pe aproximativ 8,9 km de drum, dintre care 3,2 km cu doua benzi de circulatie pe sens, patru pasaje cu o lungime de 345 m, 290 m, 92 m si, respectiv, 83 m si o statie de taxare, inclusiv punctul de trecere frontiera – statia de lucru Calafat. Sectorul feroviar a vizat lucrari de modernizare a 5,9 km linie simpla existenta pana la statia Golenti, 1,9 km – in statia Golenti (patru linii) si constructia a 3,2 km linie noua simpla, electrificata, care permite accesul direct de pe pod la calea ferata existenta Golenti-Calafat.

Valoarea totala a investitiei pentru partea romana, asigurata din fonduri de coeziune si de la bugetul de stat, este de 70,6 milioane de euro, din care 66,9 milioane de euro pentru executia lucrarilor.

Exploatarea podului si perceperea taxelor pentru traversare va fi asigurata de o societate mixta romano-bulgara cu sediul la Vidin. Echipe mixte de politisti de frontiera romani si bulgari vor efectua controlul calatorilor si a marfurilor pe teritoriul romanesc – in cazul traficului rutier si pe cel bulgar – in cazul traficului feroviar.

Taxele percepute pentru traversarea podului Calafat – Vidin variaza intre 6 si 37 de euro, functie de categoria de vehicul rutier, de plata taxelor fiind scutiti pietonii, biciclistii, ambulantele sau vehiculele folosite de politie si pompieri.

Tarifele sunt percepute la acelasi nivel pentru ambele sensuri de trecere si se aplica nediscriminatoriu pentru vehiculele inmatriculate in Romania sau in alte state. Tarifele exprimate in lei se vor actualiza anual in functie de cursul euro. De asemenea, tarifele vor fi achitate de catre persoanele fizice si juridice romane in lei si in lei sau euro – de catre persoanele fizice sau juridice straine. Prin deschiderea circulatiei pe podul Calafat -Vidin se va asigura fluidizarea traficului pe DN 7 (Valea Oltului) si DN 6 (Arad – Turnu Severin – Calafat).

Podul mixt (rutier-feroviar) dintre Calafat si Vidin, al doilea pod peste Dunare, va facilita transportul combinat auto si feroviar pe aripa sudica a Coridorului IV paneuropean, care se intinde de la Dresda, in Germania, pana la Istanbul, in Turcia, precum si interconectarea mai rapida a axelor de transport din sud-estul Europei la marile coridoare de transport europene. Pe plan regional se asigura conectarea partii de sud-vest a Romaniei cu nord-vestul Bulgariei, state membre ale Uniunii Europene, printr-o legatura moderna si rapida.

Pod Calafat-Vidin