aura soma bottle 75 soma 350 mg shokugeki no soma 48 raw

ambien refill restrictions buy ambien online how long does ambien make u sleep for

can tramadol cause ear ringing tramadol online cod what happens if you take out of date tramadol

rozerem vs ambien vs lunesta buy ambien tapering off ambien with melatonin

xanax reviews social anxiety xanax drug is it bad to mix ibuprofen and xanax

tizanidine valium interactions buy valium online is lorazepam valium

ambien cr and seroquel buy ambien online how does ambien cr work on the brain

valium 5mg to sleep cheap valium is valium high good

goa soma fm soma 350 mg exercicios de matematica de soma e produto

what is soma abuse buy soma online canlı soma fm dinle

Investiţiile în învăţământ, una dintre priorităţile administraţiei actuale

Una dintre promisiunile administraţiei locale este direcţionarea investiţiilor publice către învăţământ. Acest lucru a fost reconfirmat şi în proiectarea bugetului local pentru anul 2017, dar se pare că investiile vor demara în vara.
Una dintre ideeile de baza pe care se axează administraţia publică din Calafat este dezvoltarea bazelor sportive ale instituţiilor de învăţământ local şi astfel se poate spune că din vara, vom asista la renovararea şi dezvoltarea unor terenuri pentru oferirea suportului sportiv dar şi a performanţei în această ramură.
În vara sunt aşteptate o serie de lucrări publice care să înlesnească accesul tinerilor către sport, către o viaţă sănătoasă şi o dezvoltare armonioasă. Mai mult, adimistratia locală doreşte să refacă sisteme de antrenamente pe diferite ramuri sportive care să genereze perfomanţă.
Este de menţionat faptul că aceste baze sportive sunt uitate de municipalitate şi suferă degradări de la an la an, dar, în acest an şi cu suportul consilierului pe probleme de învăţământ, domnul Bora Dan, problemele reale ale învăţământului şi relaţia cu administraţia locală vor fi gestionate cu seriozitate şi în interesul calafetenilor.
Vom reveni cu amănunte despre demararea lucrărilor şi despsre proiectele de rafacere a zonelor sportive.

Comments are closed.