is valium an antagonist diazepam 5mg does valium cause yeast infections

aura soma ostrava buy soma online no prescription soma glick

tramadol while ttc buy tramadol tramadol sr 200 side effects

drug interactions tramadol vicodin tramadol overnight shipping other names for tramadol

buy carisoprodol Mesquite buy soma balıkesir soma tren saati

tramadol zetpillen buy tramadol tramadol hydrochloride mixed with alcohol

soma mattress reviews toronto soma online soma salon edmonds washington

what is the hcl in tramadol hcl buy tramadol online no prescription can you work while taking tramadol

tramadol hcl and citalopram buy tramadol online no prescription overnight how to iv tramadol 50 mg

obat tramadol indikasi tramadol 50mg interaction between citalopram and tramadol

Tinerii social-democraţi calafeteni şi-au ales conducerea organizaţiei, în Conferinţa Municipală

TSD Calafat şi-a ales, Joi, 26.09.2013, conducerea organizaţiei, la conferinţa de alegeri participând in calitate de invitaţi, preşedintele PSD Calafat, dl.ing. Emil POPA, cât si reprezentanţi din cadrul conducerii organizaţiei judeţene, în persoana lui Florentin Tudor, preşedintele TSD Dolj si a lui Stelian Bărăgan, vicepreşedinte al TSD Dolj.

În prezenţa a peste 50 de tineri au fost alese organele statutare de conducere ale TSD Calafat, tânărul Cosmin Catrina fiind reconfirmat in funcţia de preşedinte al tinerilor social-democraţi calafeteni cu unanimitate de voturi.

În cuvântul de încheiere, preşedintele TSD Calafat a subliniat faptul că la fel ca şi până acum, organizaţia municipală de la Calafat se va implica activ in viata politică şi socială a comunităţii, iniţiind si sprijinind în acelaşi timp o serie proiecte menite să aducă tinerei generaţii o nouă si reală dimensiune a speranţei într-un viitor mai bun si sigur.

La final, tinerii social-democraţi şi-au desemnat delegaţii care vor participa la Conferinţa Judeteană de alegeri a TSD Dolj, care va avea loc la Segarcea în data de 10 a lunii octombrie.

Comments are closed.