ou soma e multiplica probabilidade soma online soma de numeros em java

soma bauru soma online soma birds lagoon kochi

does xanax make you sleepy during the day order xanax online get alprazolam Richardson

read shokugeki no soma 124 order soma soma dental san francisco

how long does 2.5mg valium last buy valium online cheap diazepam or valium

xanax and depo provera buy xanax online xanax or buspar

tramadol for achilles tendonitis tramadol 50 mg can you take tramadol after taking tylenol

buy zolpidem Irvine buy ambien online without prescription buy ambien online McKinney

2.5 mg xanax effects buy xanax can you take xanax and vyvanse together

lyrica and ambien taken together ambien without prescription buspar with ambien

AL “Calafat” – implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR

GAL “Calafat” – implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR.
Sesiune de informare si consultare a parteneriatului public-privat, initiata de presedintele organizatiei, Mircea Guta:
1. – Situatia actuala a proiectelor depuse spre finantare in cadrul Apelului de selectie nr. 1/14.03.2013 lansat de GAL „Calafat”;
• Centralizatorul proiectelor depuse la GAL pe localitatii, masuri si sectoare (public, privat si civil)
• Informare detaliata privind depunerile pe sesiuni, la data de 20 sept. 2013;
• Situaţia proiectelor depuse de GAL ”Calafat” la APDRP Dolj.
2. – Informare privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL „Calafat”;
• Situatia la zi a solicitariilor scrise din teritoriu GAL, privind intentiile de depunere de proiecte, per masura, numar de proiecte si valoare care au fost luate in considerare la Modificare Strategiei de Dezvoltare Locala al Grupului de Actiune Locala Calafat
3. – Abordarea LEADER si constructia Strategiei GAL „Calafat”pe perioada 2014-2020

 

Lasă un răspuns