2.5 mg xanax effects buy xanax can you take xanax and vyvanse together

ambien xanax sleep buy ambien can you overdose on 10mg ambien

should i try phentermine phentermine online phentermine tablets to buy

buy ambien Jackson buy ambien online ambien vegetative state

how long does 2.5mg valium last buy valium online cheap diazepam or valium

soma de todos os medos trilha sonora buy soma ansia somatizzata xanax

soma bauru soma online soma birds lagoon kochi

online purchase of tramadol cheap tramadol daily allowance of tramadol

tramadol 180 tabs buy tramadol online no prescription tramadol musik

xanax and depo provera buy xanax online xanax or buspar

AL “Calafat” – implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR

GAL “Calafat” – implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin PNDR.
Sesiune de informare si consultare a parteneriatului public-privat, initiata de presedintele organizatiei, Mircea Guta:
1. – Situatia actuala a proiectelor depuse spre finantare in cadrul Apelului de selectie nr. 1/14.03.2013 lansat de GAL „Calafat”;
• Centralizatorul proiectelor depuse la GAL pe localitatii, masuri si sectoare (public, privat si civil)
• Informare detaliata privind depunerile pe sesiuni, la data de 20 sept. 2013;
• Situaţia proiectelor depuse de GAL ”Calafat” la APDRP Dolj.
2. – Informare privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL „Calafat”;
• Situatia la zi a solicitariilor scrise din teritoriu GAL, privind intentiile de depunere de proiecte, per masura, numar de proiecte si valoare care au fost luate in considerare la Modificare Strategiei de Dezvoltare Locala al Grupului de Actiune Locala Calafat
3. – Abordarea LEADER si constructia Strategiei GAL „Calafat”pe perioada 2014-2020

 

Lasă un răspuns